Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu w 2016 r. w Gminie Piaski

Informujemy, że w dniach 18-29.04.2016 r.  przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pokoju  nr 2,  tel. 81 58-21-099.