ZIMA 2016/2017

ZIMA 2016/2017

 WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O. O., POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ  INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PIASKI

  

 W godzinach 0700 - 1500   

Telefon stacjonarny:          1.   (81) 58-21-364

Telefony komórkowe:        1.   602-753-655      2.    606-964-132

 

W godzinach 1500 - 0700

Telefon stacjonarny:         1.  (81) 58-21 113 

Telefony komórkowe:      1.  606-963-762     2.    606-964-037

 ORAZ   CAŁOROCZNE  UTRZYMANIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  I  KANALIZACYJNEJ

  W godzinach 0700 -  1500

1.     (81)58-21-364    2.    606-964-132

 W godzinach 1500  -  0700

1.    (81)58-21-113  2.    606-963-762

 całodobowo:  

           -sieć wodociągowa

1.    Piaski, Kębłów   -    tel.  660-758-327

2.    Gardzienice, Brzeziczki  -   tel.  606-964-036

3.    Bystrzejowice, Wierzchowiska  -  tel.  606-963-573

4.    Kozice   -   tel.  509-031-592

  

-sieć kanalizacyjna

 1.    602-753-655

2.    606-963-762

 -oczyszczalnia ścieków

1.   Telefon stacjonarny:  (81)58-21-373

2.   Telefon komórkowy:   537-207-767