Zapytanie ofertowe: Pełnieniu funkcji specjalisty ds. organizacyjnych, logistycznych i promocji w ramach projektu

Gmina Piaski zaprasza do składania ofert na usługę polegająca na pełnieniu funkcji specjalisty ds. organizacyjnych, logistycznych i promocji w ramach projektu „Czysta energia w gminie Piaski – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE.

 

 

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres: Gmina Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski do dnia 30.07.2018 r.

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy