Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

ZIMA 2018/2019

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

1. Drogi gminne.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O. O.

W godzinach 0700- 1500

Telefon stacjonarny: 1. (81) 58-21-364

Telefony komórkowe: 1. 602-753-655 2. 606-964-132

W godzinach 1500- 0700

Telefon stacjonarny: 1. (81) 58-21 113

Telefony komórkowe: 1. 606-963-762 2. 606-964-037

 2. Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Za utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odpowiedzialny jest:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O. O.

W godzinach 0700- 1500

Telefon stacjonarny: 1. (81) 58-21-364

Telefony komórkowe: 1. 606-964-132

W godzinach 1500- 0700

Telefon stacjonarny: 1. (81) 58-21 113

Telefony komórkowe: 1. 606-963-762

Całodobowo:

- sieć wodociągowa:

1. Piaski, Kębłów -

2. Gardzienice, Brzeziczki -

3. Bystrzejowice, Wierzchowiska -   

4. Kozice -

tel. 660 758 327

tel. 606 964 036

tel. 606 963 573

tel. 509 031 592

- sieć kanalizacyjna:

1. 602 753 655

2. 606 963 762

 
- oczyszczalnia ścieków:    

1. Telefon stacjonarny:

2. Telefon komórkowy:

(81) 58 21 373

537 207 767

3. Drogi powiatowe:

Telefon stacjonarny – 81 468 70 66

Telefon komórkowy - 533 011 000

4. Drogi wojewódzkie:

Zarząd dróg wojewódzkich – (81) 749 53 00

(dyżurny) - (81) 749 53 28

Obwód Drogowy w Krzczonowie (Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin):

836 - Bychawa - Kębłów:

Pan Jarosław Jędruch - kierownik Obwodu Drogowego

telefon stacjonarny: (81) 566 40 56

telefon komórkowy: 601 676 354

Obwód Drogowy w Krzczonowie (Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm):

837 - Piaski - Żółkiewka:

Pan Czesław Pop - kierownik Obwodu Drogowego

telefon stacjonarny: (81) 566 40 56

telefon komórkowy: 601 676 005

http://zima.zdw.lublin.pl/OrganizacjaZUD_orig.htm

5. Drogi krajowe:

Obwód drogowy w Piaskach: (81) 582 11 35

DK12/17 (Lublin - Chełm/ Lublin - Zamość)

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg krajowych : 515 053 410

całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID): (81) 532 85 82

https://www.gddkia.gov.pl/pl/23/punkty-informacji-drogowej