Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Piaski - wykaz telefonów

 Drogi gminne

 Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.

W godzinach od 7-15

 Stacjonarny: (81)58-21-364

 Komórkowy: 602-753-655 oraz 606-964-132

 W godzinach od 15-7

 Stacjonarny: (81)58-21-113

 Komórkowy: 606-963-762 oraz 606-964-037 

 

Drogi powiatowe

telefon stacjonarny  – (081) 468 70 66
telefon komórkowy – 533 011 000

Drogi wojewódzkie
836  – Bychawa – Kębłów
837  – Piaski – Żółkiewka

Zarząd dróg wojewódzkich – (081) 749 53 00
ZDW (dyżurny) – (081) 749 53 28

Drogi krajowe
DK 12/17 (Lublin – Chełm / Lublin – Zamość)
Całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID) – (081) 532 85 82