Zaproszenie do zespołu roboczego dla skonstruowania koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask

Szanowni Państwo,

Gmina Piaski zaprasza mieszkańców gminy Piaski i osoby związane z gminą Piaski do uczestnictwa
w Interdyscyplinarnym zespole roboczym dla skonstruowania koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask przy Kościelcu.  Zespół powołany jest z myślą o wypracowaniu optymalnej koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask i złożeniu optymalnego wniosku aplikacyjnego na konkurs Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, w ramach Programu Kultura,  poddziałanie 1.2. "Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego". Złożenie wniosku aplikacyjnego nastąpi do dnia 16.03.2020 r.

 

Zespół zostanie powołany w dniu 07.02.2020 r. (piątek). Zespół ma za zadanie sformułować do dnia 16.02.2020 wstępne wnioski z pracy  oraz wspomóc do dnia 24.02.2020 opracowanie  alternatywnych koncepcji funkcjonowania planowanego Centrum Dziedzictwa Piask przy Kościelcu. Kierownictwo pracy w Zespole powierza się firmie zewnętrznej, która dla gminy Piaski przygotowuje wniosek aplikacyjny na wspomniany konkurs. Praca w Zespole jest bezpłatna.

Osoby i /lub podmioty zainteresowane formą czynnego uczestnictwa w planowaniu funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa w pokoju nr 1 w Urzędzie Miejskim w Piaskach do dnia 07.02.2020 r. do godz. 12.00 poprzez wypełnienie, podpisanie i  złożenie krótkiego formularza uczestnictwa.  W celu powiadomienia o dalszych szczegółach współpracy w dniu 07.02.2020 skontaktuje się s Państwem przedstawiciel kierownika Zespołu.  

 

Formularz zaproszenia