OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2016-2020, Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2016-2020,
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023

Burmistrz Piask

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

 

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050Piaski, w okresie: 7-28 kwietnia 2017 r.  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz na stronie internetowej www.piaski.pl w zakładce Piaski. Tu się zmienia.

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej www.piaski.pl w zakładce Piaski. Tu się zmienia.

-  przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”,

-  przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Piask.

Wnioski, które wpłyną po 28 kwietnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

                                                  Burmistrz Piask

                                                /-/  Michał Cholewa

 Załaczniki:

Formularz zgłaszania uwag LPR

Formularz zgłaszania uwag POŚ

Obwieszczenie

LPR Piaski - TOM I 

LPR Piaski - TOM II

Piaski - Prognoza Oddziaływania Na Środowisko