Artykuły

FORMULARZE DO POBRANIA

PODATKI

Wnioski i podania:

 1. Podanie o wydaniu zaświadczenia o powierzchni gruntów, nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach. (POBIERZ PDF, POBIERZ DOCX, POBIERZ ODT)

Formularze podatkowe na 2020 rok:

 1. Podatek od nieruchomości:
 1. Podatek rolny:
 1. Podatek leśny:
 1. Podatek od środków transportowych:

 URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Dowód osobisty:
 • Odbiór dowodu osobistego - informacje. (DOCX, PDF)
 1. Rejestr Danych Kontaktowych
 1. Meldunki

GEODEZJA

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/działek.
 3. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium gminy Piaski.
 4. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - SERWIS

 1. Zgłoszenie awarii instalacji solarnej założonej w 2018 r.
 2. Zgłoszenie awarii instalacji solarnej założonej w 2015 r.
 3. Zgłoszenie awarii kotła na biomasę.

GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 3. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. (DOC, PDF)