Dotacje i Fundusze

Integracja Polski z Unią Europejską to fakt o znaczeniu nie tylko politycznym, lecz również realizacja przez polskie regiony celów strategicznych, które zostały przed nimi postawione z chwilą podjęcia decyzji o naszej akcesji. To od nas zależy, jakie miejsce będziemy zajmowali w Zjednoczonej Europie oraz jakie miejsce zajmą w Niej przyszłe pokolenia. Dlatego też z członkostwem w strukturach europejskich wiążemy olbrzymie nadzieje.

 

Przed samorządami otworzyły się instrumenty, które mogą przyczynić się do zniwelowania wciąż istniejących dysproporcji rozwojowych między regionami w Polsce, a regionami pozostałych państw członkowskich. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej rozwój związany z infrastrukturą w znacznym stopniu finansowany jest z dochodów zewnętrznych a nie bieżących , gmina Piaski aktywnie ubiega się o pozyskanie tego typu dochodów. Przejawem tych działań są poniżej przedstawione wnioski o dofinansowanie realizacji gminnych inwestycji.