Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 105681L w miejscowościach Janówek – Bystrzejowice Pierwsze
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 105680L w miejscowościach Bystrzejowice Pierwsze – Bystrzejowice Drugie