Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie

"Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie" 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Okres realizacji projektu: 1.03.2019 r. - 31.12.2020 r. W ramach projektu pozyskano środki w wysokości

4 151 246, 70 zł z przeznaczeniem na budowę części budynku CAL w Bystrzejowicach (na miejscu dawnej remizy).