Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”

  1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych
  2. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piaskach