Projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Piaskach
 2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski
 3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski – II etap
 4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski – część III
 5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski – część IV
 6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski – część V
 7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski – etap VI
 8. Modernizacja kotłowni szkoły podstawowej w Piaskach
 9. Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Piaski
 10. Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Piaski – etap II
 11. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bystrzejowicach Drugich
 12. Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Piaski – etap III
 13. Program edukacji ekologicznej w gminie Piaski
 14. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych alei lipowej w miejscowości Brzeziczki