Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

  1. Przebudowa ciągu drogowego Brzeziczki – Brzezice w celu poprawy standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Piaski