Projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju

  1. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Piaski