Gimnazjum nr 1 w Piaskach


Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Norberta Patka w Piaskach

Dyrektor Teresa Księżopolska

Adres

ul. Partyzantów 19
21-050 Piaski

Tel/Fax: (081) 582-17-70

http://www.gimnazjum.piaski.pl/

Historia

Powstanie placówki z siedzibą w wynajętych pomieszczeniach Zespołu Szkól w Piaskach. Użytkowanie 5 sal lekcyjnych i małego pomieszczenia spełniającego funkcję gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego, pokoju pedagoga oraz szatni dla uczniów na korytarzu. Brak biblioteki, sali gimnastycznej oraz wyposażenia szkolnego.

Przeniesienie siedziby gimnazjum do budynku warsztatów Zespołu Szkół w Piaskach. Lekcje z poszczególnych przedmiotów odbywają się również w dostosowanych do potrzeb w-f salach.

Oddanie do użytku po gruntownym remoncie budynku po internacie Zespołu Szkół w Piaskach i przeniesienie tam placówki. Uczniowie na lekcje informatyki i w-f muszą udawać się do sąsiednich dwóch budynków. Powstaje biblioteka szkolna.

Wybudowanie łącznika z nową salą lekcyjną oraz traktem komunikacyjnym między budynkami Zespołu Szkół w Piaskach i Gimnazjum nr 1. Udostępnienie przez dyrekcję  Zespołu Szkół w Piaskach dodatkowej sali lekcyjnej na potrzeby placówki.

Nadanie Gimnazjum nr 1 w Piaskach imienia Antoniego Norberta Patka oraz sztandaru szkoły.

Otwarcie hali sportowej i nadanie jej imienia Polskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół w Piaskach, która służy jednocześnie uczniom Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Norberta Patka.

Grono Pedagogiczne

Nauczyciel Przedmiot
mgr Teresa Księżopolska Dyrektor Szkoły, Historia
mgr Małgorzata Zajączkowska-Korona Plastyka, Religia
mgr Agnieszka Kasprzak Historia
mgr Aneta Porczyńska-Wierzbik Język Polski
mgr Grażyna Szałek Język Polski
mgr Agnieszka Potębska Język Polski
mgr Anna Nowacka Matematyka
mgr Katarzyna Mazurek Matematyka, Informatyka
mgr Grzegorz Kasprzak Matematyka, Informatyka
mgr Robert Wierzbik Geografia, Technika
mgr Ewa Urban – Wodecka Fizyka
mgr Ewa Kasprzak Chemia
mgr Małgorzata Kałkus Biologia
mgr Jacek Barcicki Język Angielski
mgr Małgorzata Flis Język Angielski
mgr Sylwia Janicka Język Angielski
mgr Katarzyna Paluch Język Niemiecki
mgr Magdalena Wytrzyszczewska Język Rosyjski
mgr Anna Wójcik Muzyka, Wychowanie Fizyczne
mgr Ignacy Wróbel Wychowanie Fizyczne
mgr Andrzej Szołdra Wychowanie Fizyczne
mgr Dorota Jopa Wiedza o Społeczeństwie, Wychowanie do Życia w Rodzinnie
mgr Joanna Zawadzka Pedagog Szkolny
mgr Agnieszka Wójcik Bibliotekarz
ksiądz mgr Emil Mazur Religia
siostra Agnieszka Miduch Religia