Gmina Piaski Fair play

Jako jedyna w województwie lubelskim Gmina Piaski otrzymała w 2013 roku tytuł „Gminy Fair Play”. Kapituła Konkursu wyłoniła 39 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2013 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Na uroczystej gali w Warszawie był  Z-ca Burmistrza Michał Cholewa. – Cieszę się, że udało nam się otrzymać ten zaszczytny tytuł. To pokazuje, że nasze starania,  aby mieszkańcom żyło się tu lepiej są zauważane – mówi burmistrz Cholewa. A wśród korzyści, jakie płynął z uzyskania certyfikatu m.in. możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami, pozyskanie nowych inwestorów czy obiektywna weryfikacja gminy pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych