Gospodarka

Powierzchnia i zasoby ludzkie
Powierzchnia gminy  170   km2 
Pracujący ogółem 1 141  osób
Pracujące kobiety 559  osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni 5458  osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety 5 859  osób

 

Grunty i użytki rolne
 Powierzchnia użytków rolnych ogółem 14 268 ha 
 Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 14 205 ha 
 Grunty orne ogółem 13 551  ha
 Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych 13 527  ha
 Sady ogółem 225  ha
 Sady w gospodarstwach indywidualnych 13 527  ha
 Łąki ogółem 411 ha
 Łąki w gospodarstwach indywidualnych 388 ha
 Pastwiska ogółem 81 ha
 Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych 66 ha
 Lasy i grunty leśne ogółem 1 764 ha
 Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych 1 077 ha
 Pozostałe grunty i nieużytki ogółem 941 ha
 Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych 352 ha