LKS Wierzchowiska

LKS WIERZCHOWISKA

Siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Wierzchowiska. Głównym celem LKS Wierzchowiska jest propagowanie, rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów masowych w środowisku wiejskim. Do działań LKS wpisuje się organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć szkoleniowych w zakresie sportu i rekreacji, organizowanie zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych, ponadto zapewnia odpowiedni sprzęt, obiekty i urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.

Andrzej  Pastuszak - prezes klubu tel.  691 805 485

www.lkswierzchowiska.pl

Stadion w Wierzchowiskach

Pojemność - 400 miejsc (150 siedzących - krzesełka)

Oświetlenie - halogeny treningowe

Boisko - 96 m x 78 m