Kalendarz Wydarzeń

Kopciuszek

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść ogłoszenia

OSP ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu STAR 244

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 244 

Nazwa sprzedającego

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzejowicach Drugich, 
Bystrzejowice Drugie, 21-050 Piaski, NIP: 712 27 10 597.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny STAR 244 , rok produkcji 1987, numer rejestracyjny LSW P557, stanowiący mienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Drugich.

Samochód można oglądać w godzinach 10.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 601 318 582) w Bystrzejowicach Pierwszych.

Czytaj więcej: OSP ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu STAR 244

 

Strona 1 z 2

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych