Protokół z wyboru oferty Organizacja imprezy plenerowej Siedliszczki

Zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na prowadzone postępowanie