Harmonogram wywozu wilelkogabarytów maj - czerwiec 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: styczeń - czerwiec 2018 r.

 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych lipiec - grudzień 2017 r.

 

Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej 2 w Piaskach. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

Strona 1 z 6