Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piaskach, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej 2 lub wystawiać podczas organizowanych dwa razy do roku zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.