Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od stycznia 2016 r.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych – Grudzień 2015 r.

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych w czerwcu 2015

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 r

 

Usuń azbest

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że rozpoczyna się nowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach: 03 - 28 listopada 2014 r. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Piaski oraz odbiór wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach rozpocznie się w marcu 2015 r.

Czytaj więcej: Usuń azbest

 

Strona 3 z 6