Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych w czerwcu 2015

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 r

 

Usuń azbest

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że rozpoczyna się nowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach: 03 - 28 listopada 2014 r. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Piaski oraz odbiór wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach rozpocznie się w marcu 2015 r.

Czytaj więcej: Usuń azbest

 

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki odpadów

 

Usuwanie azbestu

Zaczęła się realizacja zadania „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2014 roku.”

Na terenie gminy Piaski prace realizować będzie firma:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Firma będzie kontaktowała się bezpośrednio z każdym z beneficjentów w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji.

W związku z prowadzonymi pracami usuwania wyrobów zawierających azbest informujemy, że w przypadku gdy mieszkańcy złożyli wniosek na demontaż i zabranie eternitu, a zdjęli go z dachów własnymi silami lub z różnych przyczyn zrezygnowali z usługi, powinni zgłaszać ten fakt wykonawcom podczas rozmów telefonicznych i podpisać stosowne oświadczenie o rezygnacji. Za rezygnację z udziału w zadaniu nie grożą żadne kary.

Zdjęty z dachów we własnym zakresie eternit będzie możliwy do zabrania na wiosnę 2015 roku po złożeniu stosownego wniosku w nowym naborze, który jest przewidziany na listopad 2014 roku.

 

 

Strona 3 z 5