Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki odpadów

Usuwanie azbestu

Zaczęła się realizacja zadania „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2014 roku.”

Na terenie gminy Piaski prace realizować będzie firma:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Firma będzie kontaktowała się bezpośrednio z każdym z beneficjentów w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji.

W związku z prowadzonymi pracami usuwania wyrobów zawierających azbest informujemy, że w przypadku gdy mieszkańcy złożyli wniosek na demontaż i zabranie eternitu, a zdjęli go z dachów własnymi silami lub z różnych przyczyn zrezygnowali z usługi, powinni zgłaszać ten fakt wykonawcom podczas rozmów telefonicznych i podpisać stosowne oświadczenie o rezygnacji. Za rezygnację z udziału w zadaniu nie grożą żadne kary.

Zdjęty z dachów we własnym zakresie eternit będzie możliwy do zabrania na wiosnę 2015 roku po złożeniu stosownego wniosku w nowym naborze, który jest przewidziany na listopad 2014 roku.

 

 
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2014r

 

Zmiany zasad odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2014 ROKU

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. ulegają niewielkiej zmianie zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaski:

Czytaj więcej: Zmiany zasad odbierania odpadów komunalnych

 

Strona 4 z 6