Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2014r

 

Zmiany zasad odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2014 ROKU

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. ulegają niewielkiej zmianie zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaski:

Czytaj więcej: Zmiany zasad odbierania odpadów komunalnych

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Piaski

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę piaski.

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach.

Czytaj więcej: Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Piaski

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2014

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od stycznia 2014 r.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2014

 

Strona 4 z 5