Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2014

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od stycznia 2014 r.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2014

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego

 Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych październik 2013 r.

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od lipca 2013 r.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na placu przy Zakładzie Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy bezpłatnie mogą dostarczać: odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia i odpady niebezpieczne powstałe na terenie gospodarstw domowych. Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku (od 700 do 1500).

 

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 20 czerwca 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Piaski, a Zakładem Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

 

Strona 5 z 5