Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 20 czerwca 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Piaski, a Zakładem Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

Strona 6 z 6