Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piaskach, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej 2 lub wystawiać podczas organizowanych dwa razy do roku zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: styczeń - czerwiec 2017 r.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

 

Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (MAJ/CZERWIEC 2016 r.)

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od stycznia 2016 r.

 

Strona 2 z 5