Porządek obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 1 grudnia 2014 r.

Porządek obrad

II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

1       grudnia  2014 r.

 

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

 

1)  Uchwała w sprawie wyboru stałych członków komisji Rady.(Projekt Nr 1)

2)  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piask. (Projekt Nr 2)

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    /-/ Paweł Podgórski