Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 1 grudnia 2014 r.

 Porządek obrad

 I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

1 grudnia 2014 r.

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.
  3.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Piask wybranego 16 listopada 2014 r.
  4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.