Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 16 lipca 2015 roku

Piaski, dnia 15 lipca 2015 r.

Or.0002.20.2015

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 16 lipca  2015 r. o godzinie 17:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

 

Porządek obrad

XI  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

16 lipca 2015 roku

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał:

 

1)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2015. (Projekt Nr 1)

2)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

 

4.  Wolne wnioski.

5.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

       /-/ Paweł Podgórski