Porządek obrad XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 7 sierpnia 2017 roku

Piaski, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Or.0002.21.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Piaskach na dzień 7 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXVIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

7 sierpnia 2017 r.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 1)
    2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski