Porządek obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 1 grudnia 2017 roku

Piaski, dnia 29 listopada 2017 r.

Or.0002.29.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Piaskach na dzień 1 grudnia 2017 r. o godzinie 8:30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

 

Porządek obrad

XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

1 grudnia 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piaskach oraz nadania jej statutu. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski