Porządek obrad XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 14 grudnia 2017 roku

Piaski, dnia 13 grudnia 2017 r.

Or.0002.31.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Piaskach na dzień 14 grudnia 2017 r. o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

14 grudnia 2017 r.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 1)
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski