Porządek obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 13 kwietnia 2018 roku

Piaski, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Or.0002.14.2018

 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 13 kwietnia  2018 r. o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

 

Porządek obrad

XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

13 kwietnia 2018 roku

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:  

    1) Uchwała w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Piaski. (Projekt Nr 1)

  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                         /-/ Paweł Podgórski