Porządek obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 3 sierpnia 2018 roku

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1)         Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2018. (Projekt Nr 1)

2)         Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

3)       Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)

4)       Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Piaski. (Projekt Nr 4)

4.Wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

  

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                   /-/ Barbara Łopucka – Jasieczek