Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 września 2018 roku

Piaski, dnia 21 września 2018 r.

Or.0002.31.2018

OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 26 września  2018 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

 

Porządek obrad

LIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

26 września 2018 roku

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z L, LI i LII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Podjęcie uchwał:

                         1)       Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzejowicach Pierwszych
                                   do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt Nr 1)

  1. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
  2. Zapytania i interpelacje radnych.
  3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       /-/ Paweł Podgórski