Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 12 października 2018 roku

Piaski, dnia 8 października 2018 r.

Or.0002.34.2018

 OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 12 października  2018 r. o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

 

Porządek obrad

LIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

12 października 2018 roku

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:

                1)         Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Piaski. (Projekt Nr 1)

 1. Informacja Burmistrza Piask i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kompleksowej kontroli.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      /-/ Paweł Podgórski