Porządek Obrad I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 22 listopada 2018 roku

Piaski, dnia 15 listopada 2018 r.

Or.0002.37.2018

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz na postawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r. informuję o pierwszej sesji Rady Miejskiej w Piaskach, która odbędzie się
w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 12ºº, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

   I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

        22 listopada 2018 roku

 

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie Radnym i Burmistrzowi zaświadczeń o wyborze,
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy
    o samorządzie gminnym,
  4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy
    o samorządzie gminnym,
  5. Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Burmistrz Piask

                                                                                                                                                              /-/ Michał Cholewa