Porządek Obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 22 listopada 2018

Piaski, dnia 22 listopada 2018 r.

Or.0002.40.2018

OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 944) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 22 listopada  2018 r. (czwartek) o godzinie 13:05, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

22 listopada 2018 roku

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

 

1)       Uchwała w sprawie wyboru stałych członków komisji Rady.  (Projekt Nr 1)

2)       Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piask. (Projekt Nr 2)

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      /-/ Paweł Podgórski