Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 lutego 2019 roku

                                                                                       Piaski, dnia 20 lutego 2019 r.

Or.0002.5.2019

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 26 lutego 2019 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

VI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

26 lutego 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad.
2. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Projekt Nr 1)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
8. Wyjazd w teren – przegląd stanu technicznego dróg gminnych.

                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                  /-/ Paweł Podgórski