Wydziały w Urzędzie

Wydział / Pracownik  Kontakt
Sekretariat - Angelika Wilkołek 81 58-21-020, 81 58-21-122
fax. 81 56-57-149
pok. 12
Sekretarz - Marcin Najda 81 58-21-020
pok. 13
Skarbnik - Alicja Jaworowska 81 58-21-805
pok. 18

Centrum Usług Wspólnych
Księgowość Oświatowa

81 58-21-810

Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego i Spraw Społecznych - Edyta Dobek

81 58-21-038
pok. 9
Wydział Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem:
 
Kierownik, Planowanie Przestrzenne
 
Drogi, Oświetlenie, Instalacje OZE
 
Ochrona Środowiska, Odpady, Przetargi
  
 
 
81 56-57-142, pok. 5
 
81 58-21-806, pok. 5
 
81 58-21-099, pok. 2
Rada Miejska - Patrycja Wójcik-Kordyga
81 58-21-803
pok. 15
Informatyk - Krzysztof Czupryn 81 58-21-803
pok. 15
Księgowość 81 58-21-809
pok. 17
Podatki 81 58-21-807
Działalność Gospodarcza - Ewelina Skorek 81 58-21-801
pok. 16
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - Marek Bereza 81 58-21-801
pok. 16
Fundusze 81 58-22-939
81 56-57-141
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - Lidia Kasprzak 81 58-21-802
pok. 4

W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość sporządzenia aktu zgonu. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC: 537 017 926