Wydziały w Urzędzie

Sekretariat - Angelika Wilkołek
tel. 81- 58-21-122
tel. 81-58-21-020
fax. 81-565 -71-49
pok. 12

 Skarbnik- Alicja Jaworowska

tel.81-58-21-805
pok.18

 Sekretarz- Marcin Najda

tel.81-58-21-020
pok. 13

 Centrum Usług Wspólnych - Oświata - Anna Adamiak

tel.81-58-21-810

 Księgowość Oświatowa

tel.81-58-21-810

 Kierownik Wydziału Ogólno- Organizacyjnego i Spraw Społecznych- Edyta Dobek

tel.81-58-21-038
pok. 9
 
Wydział Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
tel.81-58-21-806
Geodezja i Rolnictwo
tel.81-58-21-099
pok. 5

 Rada Miejska- Patrycja Wójcik - Kordyga

tel.81-58-21-803
pok. 15

 Stanowisko ds. pozyskiwania Funduszy Pomocowych- Katarzyna Adamiak

tel.81-58-22-939
pok. 1

 Księgowość

tel.81-58-21-809
pok. 17

 Podatki

tel.81-58-21-807

 

Działalność Gospodarcza - Ewelina Skorek
tel.81-58-21-801
pok. 10

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - Marek Bereza
tel.81-58-21-801
pok. 10

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - Lidia Kasprzak
tel.81-58-21-802
pok. 4
 
W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość sporządzenia aktu zgonu. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC: 537 017 926

 

Informatyk- Krzysztof Czupryn
tel.81-58-21-803
pok. 15