Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 02 KWIETNIA 2019 r.  

W GODZINACH 9.00-16.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW

W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                          ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                           W PIASKACH SP. Z O.O.

Awaria wodociągu

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 29 MARCA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 11.00  DLA ODBIORCÓW

W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE PIERWSZE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Bezpłatne usuwanie azbestu

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Informacja

Informacja o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

IFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

IFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

             Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, iż po powtórnych badaniach wody przeprowadzonych w dniu 04.03.2019 r. nie stwierdzono  obecności bakterii coli.

Sprawozdanie z badań wody

Rekrutacja

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w dniu 21 marca 2019 roku w Centrum szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych powyższym tematem, m.in. rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej.

Zaproszenie pdf

Agenda Szkolenia pdf

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Czytaj więcej: Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych...

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI OGŁOSZONY W DNIU 27.02.2019 R. GODZ. 12.00

 

            Zarządca wodociągu Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, że woda z kranu poddawana jest dezynfekcji. Decyzję taką podjęto w związku z wykryciem w próbkach wody poddawanych badaniu bakterię grupy coli.

         W związku z powyższym jakość organoleptyczna wody może ulec pogorszeniu.

         Po uzyskaniu prawidłowych wyników badań Zakład Usług Komunalnych w  Piaskach  Sp. z o.o. poinformuje mieszkańców oddzielnym komunikatem.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LUTEGO 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 10.00 - 13.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.