Ogród "Back to Eden"

Sezon grzewczy

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji. Powyższe informacje znajdą Państwo w linku poniżej:

 http://serwis.sanito.pl/aktualnosci/16-aktualnosci/dla-gmin/57-przygotuj-instalacje-do-zimy

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

Czytaj więcej: Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Spotkania organizacyjne OZE

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców gminy, którzy podpisali stosowne umowy użyczenia, na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) organizowane w związku z przygotowaniem przez Gminę Piaski wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Podczas spotkania poruszona zostanie kluczowa kwestia wnioskowanego dofinansowania oraz ustalenie wysokości wkładu własnego jaki będą musieli ponieść mieszkańcy. Poziom dofinansowania wpisany we wniosku jest punktowany przez Instytucję Zarządzającą i ma realny wpływ na otrzymanie dofinansowania , dlatego też niezbędne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz podjęcia przez Państwa w tej sprawie decyzji.

Ustalenia będą rzutować na konstrukcję finansową wniosku i ostateczną wysokość dopłat do poszczególnych instalacji.

Spotkania odbędą się w następujących terminach (podział ze względu na miejscowość montażu instalacji):

  1. 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych - Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Jadwisin, Janówek, Kawęczyn, Majdan Kawęczyński, Marysin, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie.
  2. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach - Borkowszczyzna, Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Józefów, Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Kolonia Wola Piasecka, Kozice Dolne, Kozice Dolne Kolonia, Kozice Górne, Majdan Brzezicki, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Wola Gardzienicka, Żegotów.
  3. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18:30 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach - Brzezice, Brzeziczki, Giełczew, Kębłów, Młodziejów, Piaski, Wola Piasecka.

INFORMACJE PO SPOTKANIU:

Informujemy, że na spotkaniach z mieszkańcami gminy Piaski, którzy aplikowali o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) zdecydowaną większością głosów zapadła decyzja o zmniejszeniu poziomu dofinansowania do 74%.

Wniosek dot. pomp ciepła zostanie złożony na przyjętym pierwotnie poziomie dofinansowania 85%.

Ze szczegółami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piaskach pokój nr 1.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2020 roku. 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 20 do 25 września 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
• N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Ostrzeżenie IMGW o burzach w dniu 02.09.2019

IMGW ostrzega o burzach w dniu 02.09.2019.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie IMGW o upałach.

Kondolencje

Połączenia komunikacyjne Piaski - Świdnik

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE!

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych już niebawem zostaną uruchomione nowe połączenia komunikacyjne na linii Piaski-Świdnik (przez Kębłów, Kozice, Kawęczyn, Bystrzejowice, Wierzchowiska, Minkowice) oraz powrotne.

W związku z tym prosimy o wskazanie, jakie godziny odjazdu autobusów byłyby dla Was najbardziej korzystne.

ANKIETA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I ALFA-CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59
 

Ostrzeżenie IMGW o upałach (II stopień)

IMGW ostrzega o upałach w dniach 27.08.2019 - 01.09.2019.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie IMGW o upałach (II stopień)

Czytaj więcej: Aktualizacja (z dnia 29.08.2019) ostrzeżenia IMGW o upałach - II stopień