Afrykański pomór świń - informacja

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015 - 2018 posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na wskazanym obszarze zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do odpowiednich wymagań dotyczących bioasekuracji.

Szczegóły w w załączonym dokumencie:

Informacja (PDF)

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Stawka i termin składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

        Od 1 SIERPNIA 2017 r. do 31 SIERPNIA 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi 86,00 zł.

Wniosek do pobrania

Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r.  można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Czytaj więcej: Rodzina 500+

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

REKRUTACJA JUŻ OD 24 LIPCA

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu „START Z INICJATYWĄ”

          Jeśli jesteś osobą zamieszkującą województwo lubelskie w wieku 30+, bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo, w tym: długotrwale bezrobotną lub o niskich kwalifikacjach lub niepełnosprawną lub odchodzącą z rolnictwa, planującą rozpocząć prowadzenie pozarolniczą działalność gospodarczą

  • Możesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze
  • Uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej –        23 300 zł
  • Uzyskać wsparcie pomostowe do 500 zł / 12 miesięcy

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.fpcp.org.pl

Jeżeli masz pytania przyjdź lub zadzwoń:

Projekt „START Z INICJATYWĄ”
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"                      
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
tel. (81) 470 09 00
tel. (81) 470 09 01

LGD Spotkanie Informacyjne

Informacja

                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Informacja

                Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00044-65150-UM0300135/16 podpisanej w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Piaski przystępuje się do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Piaski oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w m. Majdan Kozic Górnych”.

Operacja ma na poprawę warunków rozwoju lokalnego poprzez zakup i montaż 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski, 1 szt. oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Majdanie Kozic Górnych oraz wybudowanie 7 805 m sieci wodociągowej w m. Janówek. Koszt całkowity inwestycji wynosi 1 468 393,27 zł z czego 759 624 zł stanowi dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Działania: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje z mieszkańcami oraz stowarzyszeniami w zakresie zagospodarowania obszaru ruin wokół zboru kalwińskiego „Kościelec”

Zapraszamy mieszkańców oraz stowarzyszenia z terenu gminy Piaski do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zagospodarowania terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościelec".

Wypełnione ankiety w wersji elektronicznej należy odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.08.2017.

ANKIETA

Informacja o ASF

Główny Lekarz Weterynarii

Internetowe konsultacje kształtu kart do głosowania

Uprzejmie informujmy, że dziś o 13.00 odbędą się internetowe konsultacje kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

W konsultacjach pod hasłem „Płachta” czy „książeczka” - jaka powinna być nowa karta do głosowania? weźmie udział Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj.

Więcej informacji na stronie internetowej

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/21804_Webinarium_Plachta_czy_ksiazeczka_-_jaka_powinna_byc_nowa_karta_do_glosowania