Konsultacje społeczne

          Zapraszamy na konsultacje społeczne dot. turystyki, przetwórstwa i energetyki w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego. Na spotkaniu zostaną przedstawione zarysy inwestycji kluczowych Szlaku Jana III Sobieskiego, na które powstały dokumentacje (współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, kulturalnej i terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”). Konsultacje mają również na celu przegląd Zintegrowanej Strategii OF Szlaku JIIIS pod kątem ewentualnej aktualizacji.

Spotkanie pozwoli uaktualnić dokumenty strategiczne oraz wzmocnić wizję Stowarzyszenia OF Szlaku Jana III Sobieskiego o wnioski przedstawicieli społeczności lokalnej.

Konsultacje poprowadzi Pan Przemysław Kuśmierczyk – prezes Ekologicznego Klubu Unesco. Zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach 19 sierpnia 2016 roku na godz. 13.00. 

Pompa powietrzna CWU - dofinansowanie

Burmistrz Piask informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do montażu instalacji pompy powietrznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Osoby zainteresowane montażem mogą składać wnioski w pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Piaskach w terminie do dn. 24.08. br. Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 58 22 939.

Dożynki Powiatowo- Gminne i Dni Piask

Szlak Jana III Sobieskiego

ANKIETA KONSULTACYJNA W SPRAWIE STRATEGII ROZOWJU GMINY PIASKI

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Gminy Piaski na lata 2016-2023. W badaniu może wziąć udział każda osoba zamieszkująca Gminę Piaski. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, ponieważ zebrane w ten sposób dane będą pomocne w opracowaniu Strategii. Ankietę w linku poniżej należy pobrać, wypełnić odręcznie lub elektronicznie i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piaskach pok. nr 1 lub odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 12.08.2016 r.

ANKIETA

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Piask informuje, że od dnia 25 lipca 2016 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy Piaski inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 669 713 788 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach pod nr telefonu: 81 582 10 99.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Burmistrza Piask.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE

Stawka i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

       W II półroczu 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask w terminie :

  • od 1 SIERPNIA 2016 r. do 31 SIERPNIA 2016 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres
    od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

 Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju.

 Pieniądze wypłacane będą w terminie :

  • 1 - 31 października 2016 r.,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy w tych najtrudniejszych chwilach

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom

śp. Artura Walaska

Wicemarszałka Województwa Lubelskiego

składają

Burmistrz Piask wraz z Pracownikami

Urzędu Miejskiego w Piaskach,


Przewodniczący Rady Miejskiej w Piaskach

oraz Rada Miejska w Piaskach