Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego
W środę, 21 czerwca 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego.

Czytaj więcej: Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

X Festiwal Flaków

ĆWICZENIA RENEGATE

W dniach  6 – 8 czerwca 2017 r.(termin zapasowy 9 czerwca 2017 r. ) odbędzie się ćwiczenie RENEGATE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Piknik Rodzinny 2017

Odjazdowy Bibliotekarz

Targi Pracy

Zaproszenie na konferencję

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023 w ramach realizacji projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego Gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której podsumowany zostanie proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Piaski i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.
Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 r. o godzinie 13:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach

Na konferencję zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Piaski: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

Pełna treść zaproszenia

Informacje dla Rolników

Gminna Komisja ds szacowania strat w gospodarstwach rolnych w gminie Piaski, informuje o możliwości złożenia oświadczenia w sprawie strat poniesionych w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez ujemne temperatury. Zgłoszenia strat należy dokonać po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR. Formularze oświadczeń pobrać można w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pokój Nr 82w godz. pracy urzędu) oraz ze strony urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań podajemy kontakt telefoniczny: 81 582 10 99
                                           Przewodnicząca Komisji.

Przedsiębiorco!

Udostępniamy do Twojej dyspozycji całkowicie darmowe narzędzie - Piasecki Portal Przedsiębiorczości.

Jeżeli:

- chcesz promować swoją firmę,

- poszukujesz kontrahentów, partnerów biznesowych oraz nowych klientów,

- poszukujesz nowych rynków zbytu,

- pragniesz zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną,

to Piasecki Portal Przedsiębiorczości jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Zapraszamy do darmowej rejestracji w bazie przedsiębiorców gminy Piaski na stronie: www.biznespiaski.pl