Lokalna Strategia Rozwoju

Ogólne zasady przyznawania pomocy
na realizację projektów w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022
 na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dolina Giełczwi

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krok pierwszy

Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się w cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Każdy projekt musi być zgodny z założeniami LSR, musi wpisywać się w co najmniej w jeden cel ogólny, szczegółowy i jedno przedsięwzięcie.

Czytaj więcej: Lokalna Strategia Rozwoju

Jak skorzystać z Internetu WP3 LTE

Spółka Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. serdecznie zaprasza mieszkańców i inne podmioty do korzystania z usług dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci WP3 LTE.

Nasza Gmina jest jednym z dziewiętnastu Wspólników tworzących Spółkę Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o.

Wirtualne Powiaty 3 jest operatorem hurtowym, który współpracuje z operatorami lokalnymi.

Jak zatem skorzystać z Internetu WP3 LTE

To 3 proste kroki:

1.            Wybierz dowolnego operatora lokalnego, który ma podpisaną ze Spółką umowę ramową

2.            Podpisz z nim umowę

3.            Korzystaj z sieci WP3 LTE

 Lista operatorów współpracujących ze Spółka dostępna jest na stronie www.wirtualnepowiaty.pl w zakładce „DOKUMENTY” oraz na facebooku: wirtualnepowiaty.

 Obecnie Spółka oferuje następujące prędkości:

5 Mb/s, 10 Mb/s, 20 Mb/s, 30 Mb/s (możliwe jest świadczenie innej prędkości po wprowadzeniu jej do oferty Spółki)

Gdzie można skorzystać z usług WP3 LTE ?

Powiaty: łęczyński, świdnicki i włodawski.  Sieć dociera do 100% miejscowości.

Cenę dla odbiorcy końcowego ustala operator lokalny.”

Spotkanie lokalnych pracodawców

Zostań Dawcą Szpiku!

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce Pacjenci, dla których nie znaleziono Dawcy wśród 25 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.

By zwiększyć szansę na znalezienie Dawcy dla Pacjentów organizujemy Dzień Dawcy Szpiku podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych i Dni Piask.

Miejsce rejestracji:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

    ul. Mickiewicza , Piaski

Termin:                     Niedziela, 28 sierpnia 2016, godz. 14:00 – 20:00

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała BMI nie wyższym niż 40.

Przyjdź i zarejestruj się jako potencjalny Dawca Szpiku z Fundacją DKMS.

Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu 22-26 sierpnia 2016 r.

Informujemy, iż w związku z posiadaniem wolnych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Nabór dotyczyć będzie wniosków od osób fizycznych.

Termin naboru wniosków – 22-26 sierpnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2.

Załączniki:
1 - Wniosek o udzielenie dofinansowania
2 - Oświadczenie wykonawcy

Konsultacje społeczne

          Zapraszamy na konsultacje społeczne dot. turystyki, przetwórstwa i energetyki w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego. Na spotkaniu zostaną przedstawione zarysy inwestycji kluczowych Szlaku Jana III Sobieskiego, na które powstały dokumentacje (współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, kulturalnej i terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”). Konsultacje mają również na celu przegląd Zintegrowanej Strategii OF Szlaku JIIIS pod kątem ewentualnej aktualizacji.

Spotkanie pozwoli uaktualnić dokumenty strategiczne oraz wzmocnić wizję Stowarzyszenia OF Szlaku Jana III Sobieskiego o wnioski przedstawicieli społeczności lokalnej.

Konsultacje poprowadzi Pan Przemysław Kuśmierczyk – prezes Ekologicznego Klubu Unesco. Zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach 19 sierpnia 2016 roku na godz. 13.00. 

Pompa powietrzna CWU - dofinansowanie

Burmistrz Piask informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do montażu instalacji pompy powietrznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Osoby zainteresowane montażem mogą składać wnioski w pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Piaskach w terminie do dn. 24.08. br. Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 58 22 939.

Dożynki Powiatowo- Gminne i Dni Piask

Szlak Jana III Sobieskiego