Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski – część V” jest dotowana na podstawie umowy nr 162/2015/D/OZ z dnia 27.05.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że są do odebrania protokoły szacowania strat, które należy złożyć w AR i MR w terminie do 30.09.br. Rolnicy, którzy mają grunty w innych gminach dostarczają do tutejszego urzędu protokoły z właściwych gmin.

Czas na badania! Program bezpłatnych badań USG dla ubezpieczonych w KRUS

Szczegółowe informacje dostępne na stronie KRUS:

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

Targi Pracy

Wydłużenie IV naboru wniosków o dotacje w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, że trwający od dnia 27 lipca 2015 roku, IV nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" został wydłużony do dnia 11 września 2015 roku do godziny 15:00.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do składania wniosków do siedziby Operatora Dotacji w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, pok. 206 w wyżej wskazanym terminie.

Dni Piask 2015

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że w związku z wystąpieniem w okresie (21.VI - 20.VIII) na terenie Gminy Piaski niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy straty, w gospodarstwach rolnych powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej  w terminie 7 dni od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w  Piaskach  pokój nr 2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie rozłożenia na raty opłat za przekroczenie kwot mlecznych

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie

ul. Leszka Czarnego 3,
20-610 Lublin

informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br.

będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

Szczegółowe informacje dotyczace pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew. 711, 713 lub 717

Adam Rychliczek
Dyrektor ARR OT Lublin

Informacje dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci suszy Burmistrz Piask informuje, iż w tut. Urzędzie są do pobrania  druki oświadczeń dotyczących strat w uprawach rolnych. 

Wypełnione formularze oświadczeń należy  złożyć  do urzędu  właściwego  ze względu na miejsce  położenia upraw.

W przypadku  gospodarstwa rolnego położonego  na obszarze co najmniej dwóch  gmin,  formularze oświadczeń należy złożyć do każdej gminy oddzielnie.

Czytaj więcej: Informacje dla rolników

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Piask
w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne od pracy w roku 2015 ustala się 14 sierpnia 2015 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Piaskach w tym dniu będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.