Spotkanie informacyjne z zakresu wypełniania dokumentów konkursowych

W środę 19 sierpnia 2015 roku o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z zakresu wypełniania dokumentacji konkursowej do IV naboru wniosków o dotacje w ramach Programu „Marka Lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem serdecznie zapraszamy do sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Mełgiew (1 piętro) mieszczącego się przy ul. Partyzanckiej 2.

Operator Dotacji

KONSULATACJE IV NABORU WNIOSKÓW JIIIS

Operator Dotacji zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach czwartej edycji naszego konkursu dotacyjnego. Na spotkania zapraszamy również tych Państwa, których zaprojektowane przedsięwzięcia nie zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w ramach zakwalifikowanych już naborów. Konsultacje dają możliwość wskazania najczęściej popełnianych błędów, ukierunkowania Wnioskodawcy na oczekiwane wskaźniki rezultatów i produktów, doradztwa i ewentualnego usprawnienia zaplanowanych działań opartych na dobrych praktykach szwajcarskich.

Osoby chętne do skonsultowania swoich projektów lub otrzymania porady dotyczącej możliwości udziału Programie zapraszamy do siedziby Operatora Dotacji, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (pok. 206). Na spotkanie należy się uprzednio umówić z pracownikiem Fundacji pod numerem telefonu 81 460 57 70. Zapraszamy.

Konsultacje społeczne dot. LSR "Dolina Giełczwi"

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” przystępuje do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Nowy dokument będzie tworzony w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego.

ZAPRASZAMY członków LGD „Dolina Giełczwi”, mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Mełgiew i Milejów do współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych na terenie każdej z gmin obszaru LGD, które posłużą:

  • rozpoznaniu potrzeb głównych interesariuszy,
  • analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD,
  • wytyczeniu priorytetowych kierunków rozwoju obszaru,
  • nakreśleniu celów w nowej strategii.

 

Informacja Burmistrza Gminy Piaski o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zmianami) informuję, że na terenie Powiatu Świdnickiego na obszarze gminy Piaski planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej nr 105838L (ulica Braci Spozów) – przedłużenie do drogi gminnej nr 105821L (ulica Mikołaja Reja) w Piaskach”

Czytaj więcej: Informacja Burmistrza Gminy Piaski o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

IV NABÓR WNIOSKÓW JIIIS 2015

IV NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” „Ogłoszenie o naborze” Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji ogłasza IV nabór wniosków JIIIS/DOT/IV/2015 w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Czytaj więcej: IV NABÓR WNIOSKÓW JIIIS 2015

Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego

 W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy barszczu Sosnowskiego Burmistrz Piask informuje, że zwalczanie tej rośliny rosnącej na nieruchomościach osób prywatnych należy do właścicieli gruntów. Barszcz jest rośliną bardzo ekspansywną, a ponadto groźną dla zdrowia ludzi. Zaleca się niszczenie tej rośliny zachowując przy tym środki ostrożności (odzież ochronna, rękawice, osłona na twarzy). W przypadku zauważenia roślin rosnących na gruntach gminnych proszę o zgłaszanie ich do tut. Urzędu.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego

Zniesienie wymogu pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego (art. 29 ustawy Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Teraz wymagane jest jedynie zgłoszenie.

 

Czytaj więcej: Zniesienie wymogu pozwolenia na budowę

IV NABÓR WNIOSKÓW!!!

Z przyjemnością informujemy, że zaproponowany przez Fundację Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego harmonogram IV naboru wniosków dotacyjnych oraz wyłoniony skład Komisji Przyznającej Dotację został jednogłośnie przyjęty przez Komitet Sterujący Programem w dniu 24 czerwca 2015r. W skład Komitetu Sterującego Programem wchodzą: przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Wójtowie i Burmistrz Gmin Partnerskich Programu „Marka Lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie lubelskim”. W chwili obecnej Operator Dotacji czeka na zatwierdzenie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa harmonogramu IV naboru oraz składu Komisji Przyznającej Dotację. Planowane rozpoczęcie IV naboru wniosków dotacyjnych: 27 lipca 2015r., zakończenie naboru: 4 września 2015r. Proponowany okres realizacji subprojektów grudzień 2015r.-czerwiec 2016r.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Zmiana godzin pracy

Informujemy, ze od 6 lipca 2015 r. Urząd Miejski w Piaskach zgodnie z sugestiami mieszkańców zmienia godziny przyjmowania interesantów w poniedzialki na godz. 9 - 17.