ANKIETA KONSULTACYJNA W SPRAWIE STRATEGII ROZOWJU GMINY PIASKI

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Gminy Piaski na lata 2016-2023. W badaniu może wziąć udział każda osoba zamieszkująca Gminę Piaski. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, ponieważ zebrane w ten sposób dane będą pomocne w opracowaniu Strategii. Ankietę w linku poniżej należy pobrać, wypełnić odręcznie lub elektronicznie i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piaskach pok. nr 1 lub odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 12.08.2016 r.

ANKIETA

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Piask informuje, że od dnia 25 lipca 2016 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy Piaski inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 669 713 788 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach pod nr telefonu: 81 582 10 99.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Burmistrza Piask.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: lipiec - grudzień 2016 r.

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE

Stawka i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

       W II półroczu 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask w terminie :

  • od 1 SIERPNIA 2016 r. do 31 SIERPNIA 2016 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres
    od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

 Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju.

 Pieniądze wypłacane będą w terminie :

  • 1 - 31 października 2016 r.,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy w tych najtrudniejszych chwilach

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom

śp. Artura Walaska

Wicemarszałka Województwa Lubelskiego

składają

Burmistrz Piask wraz z Pracownikami

Urzędu Miejskiego w Piaskach,


Przewodniczący Rady Miejskiej w Piaskach

oraz Rada Miejska w Piaskach 

Świadczenie 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje, że został ostatni tydzień do składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 r. nie będą mogły liczyć na wyrównanie świadczenia za kwiecień, maj i czerwiec. Aby ubiegać się o świadczenie wystarczy złożyć wniosek w budynku OPS w Piaskach, który do końca czerwca pracuje w godzinach: poniedziałek  8-18, wtorek - piątek 7.15-15.15; lub wysłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem wybranych portali bankowych bądź platformy „empatia”.

KOMUNIKAT Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

Urząd Miejski w Piaskach  informuję, że w dniu 23.06.2016 r. w godz. 800 – 1400 zostanie przeprowadzony Wojewódzki Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). W związku z powyższym wszystkie systemy ostrzegania i alarmowania (SWA) i (SWO) uruchamiają w dniu 23.06.2016 r. syreny o godz. 1200  na 1 min. sygnał ciągły.  Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

 

Przebudowa ciągu drogowego Brzeziczki – Brzezice

15 czerwca br. Gmina Piaski podpisała umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzeziczki – Brzezice w celu poprawy standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Piaski”. Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przebudowa obejmuje wykonanie prawie trzech kilometrów nawierzchni asfaltowej, podsypanie poboczy tłuczniem, wykonanie ponad 0,5 km chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz czterech progów zwalniających na drogach gminnych nr 105707L, 105702L, 105706L w miejscowościach Brzezice i Brzeziczki.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycja w naszej gminie opiewa na kwotę ponad 800 tysięcy złotych z czego połowa to środki pochodzące z budżetu państwa. 

Ćwiczenia obronne ANAKONDA

Urząd Miejski w Piaskach  informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia obronne ANAKONDA 16 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniach tych biorą udział także struktury cywilne, systemu ostrzegania i alarmowania.

W trakcie ćwiczeń może nastąpić głośne uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy. Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

Piaski, dn. 07 czerwca 2016 r.