Komunikat

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2015 r. zostanie przeprowadzony trening wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.12,00 na terenie naszej gminy zostaną uruchomione  syreny na 1 minutę – sygnał ciągły

STAROSTWO BLIŻEJ PETENTA!!!

W poniedziałek 29 czerwca br. w Piaskach zostanie otwarty Punkt Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdniku. Będzie to kolejny, po zmianie godzin pracy świdnickiego urzędu, krok naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu świdnickiego. Przypominamy, że od 1 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Świdniku pracuje w zmienionych godzinach. W poniedziałki od 10.00 do 18.00, a w pozostałe dni od godz. 8.00 do 16.00.

Czytaj więcej: STAROSTWO BLIŻEJ PETENTA!!!

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

 

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Mamy przyjemność zaprosić, producentów żywności, przetwórców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych, w tym konsumentów na bezpłatne spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego organizowane przez Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.

Czytaj więcej: Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu...

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania publicznego:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tytuł zadania publicznego: ,,Spotkania ze sztuką ''

Treść oferty

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

  • 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. 

W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Piaskach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - 8 ławników do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie - 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czytaj więcej: Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Komunikat ws. projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy, z którymi podpisał umowy na montaż instalacji solarnych, na spotkanie informacyjne dot. m.in. harmonogramu prac. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Piaskach, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy – firmy Sanito z Warszawy. Spotkania odbędą się w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach (sala widowiskowa) w dniu 2 czerwca br. od godz. 16.00 i 18.00 oraz 3 czerwca od godz. 16.00. O konkretnym terminie spotkania pracownicy UM w Piaskach powiadamiają telefonicznie każdego indywidualnie. W przypadku pytań, wątpliwości oraz braku kontaktu ze strony Urzędu, prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 81 58-21-020, 81 58-22-939.

Żłobek w Piaskach

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE BUDOWY ŻŁOBKA W PIASKACH

Mając na uwadze nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 Gmina Piaski rozważa podjęcie działań przygotowawczych związanych z budową żłobka w Piaskach. Nowo powstała placówka byłaby nowoczesna, atrakcyjna i przyjazna najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.

Czytaj więcej: Żłobek w Piaskach

Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 

Czytaj więcej: Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

UWAGA!

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).

Czytaj więcej: Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego