NOWE DACHY - Nabór uzupełniający wniosków (6-10 czerwca 2016 r.)

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z wydłużeniem czasu trwania Projektu ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...”, uruchamia się nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych, których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 6-10 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2, oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce ,,do pobrania”.

Informujemy, że aby skorzystać z dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego należy spełniać warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

Program edukacji ekologicznej w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn. ”Program edukacji ekologicznej w gminie Piaski” jest dotowana na podstawie umowy nr 53/2016/D/EE z dnia 09.03.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (MAJ/CZERWIEC 2016 r.)

Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (MAJ/CZERWIEC 2016 r.)

Zapytanie ofertowe

Gmina Piaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania zamówienia pn.: „Wykonanie, opracowanie i napisanie studium wykonalności do projektu „Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę II " na potrzeby konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gmina Piaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania zamówienia pn.: „Wykonanie, opracowanie i napisanie studium wykonalności do projektu „Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I " na potrzeby konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

Test

Test

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu w 2016 r. w Gminie Piaski

Informujemy, że w dniach 18-29.04.2016 r.  przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pokoju  nr 2,  tel. 81 58-21-099.

 

BUS 500+

Od 1 kwietnia ruszył rządowy program Rodzina 500+, z którego skorzysta wiele rodzin mieszkających w naszej gminie. Aby wspomóc wszystkich, którzy chcą złożyć wnioski o przyznanie świadczenia, do naszej gminy przyjedzie BUS 500+. Porad będą udzielać pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Taki BUS przyjedzie do nas już w środę, 13 kwietnia 2016 r., o godzinie 8.00 i zatrzyma się przy budynku Urzędu Miejskiego.  Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie w imieniu Pana Wojewody Lubelskiego i Pana Burmistrza.

OZE. Wpłaty na wykonanie projektów instalacji.

Prosimy o dokonanie wpłat według rodzaju zadeklarowanych w ankietach instalacji w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 kwietnia 2016 r.

Opłaty są związane z przygotowaniem indywidualnych projektów technicznych.

Wpłaty nie są wymagane przy instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła odzyskujących energię z powietrza do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Numer konta

Rodzaj instalacji

Kwota

45 8689 0007 0000 0130 2000 0160

ogniwa fotowoltaiczne

200,00 zł

87 8689 0007 0000 0130 2000 0180

pompy ciepła odzyskujące energię geotermalną

400,00 zł

71 8689 0007 0000 0130 2000 0080

kotły na biomasę

200,00 zł

Nazwa i adres odbiorcy przelewu: Gmina Piaski, ul. Lubelska 77 21-050 Piaski. W celu identyfikacji wpłacającego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu danych osoby, która złożyła ankietę.

Niedokonanie wpłaty będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z udziału w projekcie (i montażu konkretnej instalacji).

UWAGA! Nie ma obowiązku potwierdzania zainteresowania montażem instalacji kolektorów słonecznych, natomiast w przypadku rezygnacji konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Piaskach osobiście lub pod numerem telefonu 81 58 22 939.

Harmonogram spotkań OZE

Burmistrz Piask

zaprasza mieszkańców gminy, którzy złożyli stosowne ankiety, na spotkania dotyczące

Odnawialnych Źródeł Energii

(Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła)

wg poniższego harmonogramu

 

Lp.

Miejsce spotkania

Dla mieszkańców
z miejscowości

Termin spotkania

Godzina

1

 Bystrzejowice Pierwsze – Zespół Szkół

Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Jadwisin, Janówek

31.03.2016

17:00

2

 Bystrzejowice Pierwsze – Zespół Szkół

Kawęczyn, Kolonia Wola Piasecka, Majdan Kawęczyński, Marysin, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie

31.03.2016

19:00

3

 Kozice Górne - Remiza OSP (Świetlica)  Kozice Dolne, Kozice Dolne Kolonia, Kozice Górne, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Wola Piasecka

05.04.2016

17:00

4

 Kozice Górne - Remiza OSP (Świetlica)  Borkowszczyzna, Emilianów, Józefów, Kębłów, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Stefanówka

05.04.2016

19:00

5

Piaski - Miejskie Centrum Kultury Brzezice, Brzeziczki, Kolonia Siedliszczki, Majdan Brzezicki, Siedliszczki

07.04.2016

17:00

6

Piaski - Miejskie Centrum Kultury Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Klimusin, Młodziejów, Wola Gardzienicka, Żegotów

07.04.2016

19:00

7

Piaski - Miejskie Centrum Kultury Giełczew, Piaski - ulice: ul. 3-go Maja, al. 500-lecia, ul. Chełmska, ul. Gardzienicka, ul. Jana Długosza, ul. Jakuba Dłuto, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Makarewicka, al. Niepodległości, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów, ul. Polna, ul. Strażacka, ul. Zamojska, ul. Zielona

08.04.2016

17:00

8

Piaski -Miejskie Centrum Kultury Piaski - ulice: ul. Adama Mickiewicza, ul. Armii Krajowej, ul. Braci Jaroszów, ul. Braci Spozów, ul. Brzozowa, ul. Głęboka, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Lubelska, ul. M. Reja, ul. Orzechowskiego, ul. Piaskowa, ul. Projektowana, ul. Rynek, ul. Rzeźniana, ul. Spółdzielcza, ul. Szewska

08.04.2016

19:00

Na spotkaniach zostaną przedstawione mieszkańcom zasady działania instalacji, możliwości montażu, szacunkowe koszty oraz kwestie dotyczące uczestnictwa w projekcie.