X edycjia projektu Marka Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do wzięcia udziału w X edycji projektu Marka Lubelskie. Projekt realizowany od 2007 roku ma na celu promocję lubelskich produktów i usług. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2016 r. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie:
 
 
 

Rodzina 500 Plus

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach, ul. Lubelska 80, od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, wprowadzone zostaną dyżury poza typowymi godzinami pracy Ośrodka, tj:

od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 r. w każdy poniedziałek  OPS będzie czynny w  godzinach
od 800 do 1800    oraz w dniach 16 kwietnia 2016 r. i 30 kwietnia 2016 r. (tj. sobota) OPS będzie czynny w godzinach od 800 do 1400

Czytaj więcej: Rodzina 500 Plus

Rozlicz się z Gminą Piaski

Rozlicz się z Gminą Piaski za 2015 rok  – zachęcamy do płacenia PIT także niezameldowanych!

Nie trzeba być zameldowanym na terenie  Gminy Piaski, wystarczy, że się tu mieszka albo pracuje, aby podatki trafiały do budżetu gminy, a potem były przeznaczane na inwestycje służące gminie.

          Informujemy, że osoby zameldowane w innych miejscowościach, które chcą rozliczyć się z podatku w Piaskach, powinny wypełnić formularz ZAP-3, dostępny w każdym urzędzie skarbowym. Formularz należy oddać osobiście lub wysłać do urzędu pocztą.

Pieniądze z PIT wykorzystywane są m.in. na budowę i remonty dróg, rewitalizację zabytków, budowę infrastruktury komunalnej, oświatę, ochronę zdrowia, kulturę, utrzymanie zieleni. Jeśli mieszkasz na terenie gminy Piaski, a jesteś zameldowany poza nią, a rozliczasz PIT w miejscu zameldowania, nie masz żadnych korzyści ze swojego podatku. Jest on wykorzystywany tam, gdzie go wysyłasz.

Zapisy na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo,

Gmina Piaski po raz kolejny przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016 r. a realizacji przedmiotowej inwestycji lata 2017-2018.

Czytaj więcej: Zapisy na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

Nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Piaskach przypomina, że:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
- w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wniosek Zwrot Podatku Akcyzowego

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Piaski

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki na terenie  miasta Piaski

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA”, ul. Łahody 9,
    21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 88 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 

 

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska Pierwsze, 21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 47 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

IR.6840.19.2010.2016

Piaski, dnia 19.01.2016 r.

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

 

Burmistrz Piask działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 siepnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 /  informuje, że w dniu w dniu 19 stycznia 2016r.został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 21,44 m2, na parterze budynku w Piaskach, przy ul. Zamojskiej 11. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 15,96 m2. Sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą udziału 3740/11939 części w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 1845/1 o pow. 0,0101 ha / obęb geodezyjny: 1 – Piaski Miasto /, KW nr LU1I/ 00155907/7 – lokal, KW nr LU1I/00155906/0 - grunt.

Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:  umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. 81 58-21-806.

Informacja o ogłoszeniu przetargów

IR.6840.12.01.2013.2016

Piaski, dnia 12.01.2016 r.

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Burmistrz Piask działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 /  informuje, że w dniu w dniu 12 stycznia 2016r. został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 677 m2, zabudowanej budynkiem b. remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszczkach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 552/2 w Siedliszczkach / obręb geodezyjny: 32 – Siedliszczki /.

Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 1200.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:  umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. / 081 / 58-21-806.


IR.6840.12.02.2013.2016

Piaski, dnia 12.01.2016 r.

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

Burmistrz Piask działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 siepnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 /  informuje, że w dniu w dniu 12 stycznia 2016 r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,38 ha, niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 517/1
w Siedliszczkach / obręb geodezyjny: 32 – Siedliszczki /.

Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 1230.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:  umpiaski.bip.lubelskie.pl.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 5, tel. / 081 / 58-21-806.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PIASKI

               W związku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. i wynikającym z niej obowiązkiem realizacji przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Piaskach, w budynku przy ul. Lubelskiej 80 (budynek po byłej GS) działa punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od godz. 8.30 – do godz. 12.30. Pierwsze piętro, pokój nr 9.

Czytaj więcej: PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PIASKI