Awaria wodociągu Bystrzejowice Pierwsze

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 30 MAJA 2019 r.

Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH  9.00- 13.00

DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI  BYSTRZEJOWICE PIERWSZE OD NR 31 W STRONĘ HYDROFORNI.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                     W PIASKACH SP. Z O.O.

Nowy BOK

Utrudniony przejazd drogą Gardzienice Pierwsze - Stefanówka

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że w dniach 20 maja (poniedziałek) - 24 maja (piątek), w związku z remontem odcinka drogi gminnej nr 105716L, utrudniony będzie przejazd trasą Gardzienice Pierwsze - Stefanówka. Dojazd bez utrudnień do miejscowości Stefanówka możliwy od strony Kozic.


Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość.

Kondolencje

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie bo mimo wszystko

– pozostaje się w czyjeś pamięci i czyimś czekaniu..”

 

Z przykrością informujemy o śmierci

śp. Haliny Małgorzaty Osajkowskiej

żony Ryszarda Osajkowskiego – Radnego Rady Miejskiej w Piaskach

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia

oraz szczere słowa wsparcia i otuchy w tych najtrudniejszych chwilach.

 

Burmistrz Piask wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Piaskach,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piaskach i Rada Miejska w Piaskach.

Rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

Informujemy, że kolejny nabór na utylizację azbestu prowadzony będzie do 24 maja 2019 r.
Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r.
Więcej informacji na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2.

2 Maja Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny

WAŻNE OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Piask z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piaskach

2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy.

Ważny komunikat

Ważny komunikat

Informujemy, że w naszym przedszkolu rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 i 2015.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które nie zostały obecnie przyjęte do przedszkola, jak i pozostałych zainteresowanych na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono

7 maja 2019 r. o godzinie 15.30. w nowym budynku przedszkola przy ulicy Braci Jaroszów 1A .

                                                                                               Małgorzata Białoch

                                                                                               Miejsko-Gminne Przedszkole   w Piaskach

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 26 KWIETNIA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 13.00 

DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI KAWĘCZYN OD NUMERU 13A DO NUMERU 20.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                                                                    W PIASKACH SP. Z O.O.

Akcja przeszukiwania lasów w celu poszukiwania padłych dzików

Burmistrz Piask informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku od godz. 8.00 na terenie gminy Piaski odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań pod względem ASF padłych dzików.

Akcją przeszukiwań objęte zostaną kompleksy leśne: Las Borkowszczyzna i Las Stefanówka.

W organizacji i przeprowadzeniu akcji będą brali udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku, przedstawiciele Nadleśnictwa Świdnik, myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 151 ŻUBR i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piaski. Organem nadzorującym akcję jest Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Akcja została zorganizowana w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Uprzejmie prosi się mieszkańców o ograniczenie poruszania się na obszarach leśnych w dniu kiedy będzie przeprowadzane przeszukanie. W związku z działaniami możliwe jest nagłe wbieganie zwierząt na drogi. Kierowcy poruszający się po drogach w wyznaczonym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy.

Wielkanoc 2019