Informacja

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym województwie, rekomenduję ograniczenie wizyt w gminnych jednostkach organizacyjnych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miejski w Piaskach) do wyjątkowych przypadków np. związanych ze sporządzeniem aktu zgonu. Proszę o rozważne zachowanie i zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Z tego też względu rekomenduję ograniczenie wszelkiej aktywności społecznej.  Ponadto wszystkie osoby, które w ostatnich dniach wróciły z terenów, gdzie odnotowano przypadki zachorowań, powinny stałe monitorować swój stan zdrowia przez minimum 14 dni. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia związanego z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa należy kontaktować się całodobową infolinią NFZ: 800 190 590 bądź Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

                                                                                                                   Burmistrz Piask

                                                                                                                /-/Michał Cholewa

Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

Ogłoszenie o konkursie.

Więcej informacji na stronie CDR w Brwinowie.

Informacja służb sanitarnych dotycząca koronawirusa

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce przekazujemy zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie 

Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił

całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Numer infolinii to 800 190 590. 

ANALIZA CENOWA RYNKU

ANALIZA CENOWA RYNKU

dot. zakupu sprzętu i usług w ramach projektu pn.: „Budowa Centrum Dziedzictwa Piask”

 

 W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Dziedzictwa Piask” w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego, Gmina Piaski zaprasza do składania ofert mających na celu Analizę Cenową Rynku zamówienia składającego się z następujących zadań:

 

Czytaj więcej: ANALIZA CENOWA RYNKU

Rozlicz PIT w gminie Piaski. Korzystaj ze swoich podatków.

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskich obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych podlegają. m.in. podmioty profesjonalne produkujące i przemieszczające w Unii rośliny wymagające zaopatrzenia w paszport. Szczegółowe informacje w załączonym komunikacie.

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

GRAND PRIX POLSKI

Raport zbiorczy ankiety Rozwój Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe

Raport zbiorczy ankiety Rozwój Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe (plik pdf)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

MapaGminy 01 n